Koszty wysyłki / czas dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu płatności przez bank dokonujący płatności w przypadku płatności z góry lub w dniu następującym po zawarciu umowy w przypadku innych sposobów płatności i kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego terminu. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy uznany przez państwo w miejscu dostawy, to w miejsce tego dnia wchodzi następny dzień roboczy.