Ogólne warunki handlowe

§1) Zarządzenia
Wszystkie zamówienia są przyjmowane wyłącznie na podstawie naszych Ogólnych Warunków Dostawy i Płatności. Nasze oferty mogą ulec zmianie. Nie gwarantujemy, że towary, które oferujemy do sprzedaży, będą rzeczywiście dostępne do dostawy po podanych cenach.

§2) Dostawa
Terminy dostaw są wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas potwierdzone na piśmie. Dostawa jest realizowana z Ostseebad Binz. W każdym przypadku koszty wysyłki ponosi kupujący, chyba że przekroczony został próg kwoty uprawniającej do bezpłatnej wysyłki. Nasze ceny obejmują opakowanie, które jest zwyczajowo stosowane w handlu i nadaje się do normalnej wysyłki. Wysyłki zagraniczne mogą być realizowane wyłącznie po wpłaceniu zaliczki.
Jeśli zamówienie zostanie przyjęte, towar zostanie wysłany niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Wpłaty należy dokonywać na następujące konto:
Rugia-Bień
Konto bankowe: 793123857
Sort code: 760 0085 Postbank Nürnberg
IBAN: DE27760100850793123857
BIC: PBNKDEFF

§3) Prawo do odstąpienia od umowy

Możesz odwołać swoje oświadczenie umowne w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn w formie tekstowej (np. list, faks, e-mail) lub - jeśli towar zostanie Ci dostarczony przed upływem tego terminu - również poprzez zwrot towaru. Okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszej instrukcji w formie tekstowej. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy wysłać odwołanie lub przesyłkę w odpowiednim czasie. Odwołanie należy przesłać na adres:

Rugia-Bień
Fred Georgi
Ścieżka plażowa 6
18609 Kurort nadbałtycki Binz

Konsekwencje cofnięcia
W przypadku skutecznego odwołania, usługi otrzymane przez obie strony będą
oraz, w stosownych przypadkach, należy zwrócić wszelkie uzyskane korzyści (np. odsetki).  Jeśli nie możesz zwrócić lub odstąpić otrzymanego świadczenia i korzyści (np. korzyści z użytkowania) lub możesz to zrobić tylko częściowo lub w pogorszonym stanie, musisz zrekompensować nam utratę wartości. Odszkodowanie za pogorszenie stanu rzeczy należy się tylko wtedy, gdy pogorszenie stanu rzeczy jest wynikiem obchodzenia się z nią w sposób wykraczający poza
badanie właściwości i sposobu działania. Termin "badanie
i funkcjonalność" oznacza testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, co jest możliwe i zwyczajowo przyjęte np. w sklepie.
Towary, które mogą zostać wysłane paczką pocztową, są zwracane na nasze ryzyko. Klient ponosi zwykłe koszty przesyłki zwrotnej, jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40 euro lub jeśli w przypadku wyższej ceny towaru w momencie odstąpienia od umowy nie dokonał jeszcze zapłaty wzajemnej lub uzgodnionej w umowie zapłaty częściowej. W przeciwnym razie przesyłka zwrotna jest dla Ciebie bezpłatna. Przedmioty, które nie mogą zostać wysłane paczką pocztową, zostaną odebrane od Ciebie. Zobowiązanie do zwrotu płatności musi być spełnione w ciągu 30 dni. Dla Klienta okres ten rozpoczyna się z chwilą wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przedmiotu, dla nas z chwilą jego otrzymania.


§4) Ceny
Do wszystkich cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT.

§5) Płatność
Jeśli chcesz zapłacić kwotę z faktury z góry, towary zostaną wysłane po przyjęciu zamówienia.


§6) Zachowanie tytułu
Wszystkie towary pozostają naszą własnością do momentu zapłaty ceny zakupu wraz z odsetkami i innymi kosztami lub tak długo, jak długo mamy jeszcze roszczenia wobec kupującego.

§7) Różne
Pragniemy zaznaczyć, że przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w ramach normalnych transakcji biznesowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§8) Prawa własności intelektualnej
Prawa własności intelektualnej do stron internetowych Nostalgiefilm, w tym ich projektu i zawartości, w szczególności wszystkich dokumentów, elementów i programów, są wyłączną własnością Nostalgiefilm i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, edytowane lub publicznie odtwarzane bez uprzedniej wyraźnej zgody. Wyjątki dotyczą tych części naszej oferty internetowej, które zostały nam udostępnione przez inne firmy.

Powielanie lub inne wykorzystywanie opublikowanych dokumentów jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych lub do użytku osobistego. Wszelkie inne powielanie lub wykorzystywanie jest wyraźnie zabronione.

Umieszczanie linków do naszych stron internetowych jest zabronione bez naszej uprzedniej zgody.


§9) Ważne informacje dla klientów
Wraz z zakupem tych oznaczonych towarów użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej obróbki. Ilustracje w naszym katalogu nie są wiążące. Mogą one nieznacznie różnić się kolorem, kształtem i rozmiarem od produktów oryginalnych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, błędów w druku i pomyłek wszelkiego rodzaju. Umowa podlega prawu niemieckiemu. Nieważność poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Umowa podlega prawu niemieckiemu. Nieważność poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

§10) Polityka prywatności
Oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć pod tym linkiem: Wstaw łącze

§11) Ocena zdolności kredytowej (nie dotyczy)
Do celów oceny zdolności kredytowej będziemy korzystać z usług firmy Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, Niemcy, z danymi adresowymi i danymi dotyczącymi zdolności kredytowej przechowywanymi w bazie danych, w tym danymi ustalonymi na podstawie metod matematyczno-statystycznych, pod warunkiem, że w sposób wiarygodny wykażemy nasz uzasadniony interes. Ponadto, w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego, gromadzimy lub wykorzystujemy wartości prawdopodobieństwa, których obliczenie obejmuje dane adresowe.