Rügen-Bien jest pasieką prywatną


W pszczelarstwie wykorzystujemy wyłącznie pszczołę ciemną (Apis Millifera Millefera).
Konstrukcja ula jest dostosowana do naturalnego ula, który również posiada naturalną konstrukcję plastra miodu.
W pszczelarstwie tym nie stosuje się środków chemicznych w żadnej postaci.
Pierwotnie miał być używany ul kulisty, ale zrezygnowano z niego ze względów biznesowych.
Przy nieco większych nakładach udało się znaleźć optymalny dom dla pszczół w postaci leśnego ula świetlnego.

Nasze produkty składają się wyłącznie z nadprodukcji naszych kolonii.
Niemniej jednak ceny pozostają umiarkowane i są oparte na cenach lokalnych.
W tym przypadku ule nie są wykorzystywane do celów handlowych, ale do wykorzystania nadwyżek produkcyjnych.

Twoja pszczoła z Rugii

Dunkle Biene